پل‌های ارتباطی شما با صندوق قرض الحسنه امام جعفر صادق (ع) آبیک

1 تلفن:

028 32826509

028 32826861

028 32822726

2 فکس:

-

3 سامانه پیامکی:

982100032822726

4 وبمیل:

_info@sqas.ir_

5 آدرس:

آبیک، خیابان طالقانی، روبروی کلانتری، صندوق قرض الحسنه امام جعفر صادق (ع)