معرفی صندوق قرض‌الحسنه امام جعفر صادق (ع) شهرستان آبیک

بسمه تعالی

صندوق قرض الحسنه امام جعفر صادق(ع) شهرستان آبیک در تاریخ 1361/09/30 با سرمایه اولیه 000/10 تومان توسط 20 نفر از خیرین و معتمدین که بعدها بعنوان هیات مدیره امنائ صندوق معرفی شدند تاسیس گردید . صندوق  فعالیت خود را با یک نفر کارمند در یک مغازه کوچک واقع در خیابان  طالقانی جنب مسجد امام جعفرصادق(ع) آغاز نمود .هدف از تاسیس صندوق قرض الحسنه پرداخت وامهای قرض الحسنه بدون بهره به نیازمندان بود .

این همت بلند دست گیری از نیازمندان از بدو تاسیس تا کنون ادامه داشته و هم اکنون با 10 نفر کارمند و فضای اداری بیش از 300 متر مربع و سرمایه 000/000/500 ریال و پرداخت بیش از 8000 فقره وام بدون بهره در سال در خدمت ملت شریف آبیک و حومه می باشد.